Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach

dzisiejsza ulica Nowotki

obecnie  ulice: Racławicka
i Świerczewskiego

dzisiejsza ulica Szkolna

Projekt strony: romero67
Na zlecenie Bram-Ex Boguszów-Gorce
© wszelkie prawa zastrzeżone 2014
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach

Boguszów-Gorce, dawniej i dziś


Gottesberg:  pierwsze wzmianki


Boguszów to niewielka miejscowość leżąca na wysokości około 520-570m npm. na zachód od Wałbrzycha w kotlinie między Masywem Chełmca (obecne Góry Wałbrzyskie) a Pasmem Lesistej (w Górach Kamiennych). Pierwsza wzmianka o Bożej Górze (

Gottesberg

) pochodzi z 1392 r. i opisuje górniczą osadę, założoną przez gwarków z Saksoni, którzy wydobywali tu rudy ołowiu i srebra. W zapiskach historycznych z roku 1855 opisujących te ziemie można znaleźć informację, że w jednym ze starych boguszowskich szybów, w którym wydobywano srebro, została odkryta, wyryta w skale data

1480

a obok niej kikla nazwisk. Dopiero sto lat później a dokładnie w 1499 roku ówczesny król czeski Władysław II (z rodu Jagiellończyków) podniósł rangę wsi Gottesberg nadając jej prawa miejskie i górnicze.

Boguszów-Gorce, pierwszy znany herb miejski (dawny Gottesberg)

I znany herb miasta

Gottesberg:  dzieje miasta 


Miasto początkowo było własnością władz państwowych jednak z czasem zaczęto je sprzedawać właścicielom prywatnym do czasu aż wreszcie trafiło w posiadanie rodziny Hochberg (von Pless), która była również właścicielem ówczesnego zamku Książ. W dalszym ciagu głównym źródłem bogactwa miasta było wydobycie rud srebra i ołowiu w sztolniach ulokowanych w stoku Chełmca. W 1529 powstałą pierwsza na tych terenach kopalnia głębinowa a jej szyb znalazł się na środku rynku  miejskiego. W 1544 roku w mieście wybuchł wielki pożar, który zniszczył wszystkie drewniane domy i sztolnie górnicze. W skutek tego zdarzenia zahamowany został stosunkowo szybki rozwój miasta ponieważ jego zubożali mieszkańcy-górnicy zaczęli emigrować w poszukiwaniu nowego schronienia i pracy. Aby choć w części powstrzymać wypływ ludności z tych okolic Cesarz Rudolf II w 1603 roku zezwolił na urządzenie w mieście targu w każdy poniedziałek oraz na zorganizowanie maksymalnie dwóch jarmarków w roku.  W ten sposób trzy lata później Boguszów otrzymał przywilej wolnego miasta górniczego.

Boguszów-Gorce, górniczy herb miasta
Górniczy herb miasta

Gottesberg:  prawa miejskie dla ludności, wielki pożar


W XVI w. miasto zostało podzielone pomiędzy dwóch właścicieli:  barona Urlicha von Czettritz, który kupił "dolną" część oraz hrabiego Conrada I von Hochberga - właściciela "górnej" części. Najprawdopodobniej granica "włości" przebiegała wtedy wzdłuż dzisiejszej ulicy Buczka. Pierwsza połowa XVII w to chyba najgorszy okres w historii miasta. W 1712 r. Max Von Hochberg opublikował dla mieszkańców Boguszowa

prawa miejskie

spisane w 26 artykułach. Regulowały one normy życia w mieście oraz określały wysokość i rodzaj  kar za ich nieprzestrzeganie. W 1724 roku wybucha kolejny w historii miasta

wielki pożar

, w wyniku którego mieszkańcy ponieśli nieopisane straty. Ogień strawił w przeciągu kilku godzin 78 domostw oraz 2 stodoły. Z pomocną dłonią dla pogorzelców z Boguszowa pośpieszyli najbliźsi sąsiedzi z Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, Jawora oraz Świdnicy. Pomogli w odbudowie spalonego miasta m.in. przekazując na ten cel znaczne kwoty pieniędzy.

Boguszów-Gorce, obecny herb miasta

W 1867 roku miasto uzyskało połączenie kolejowe z Wałbrzychem i Jelenią Górą, w tym roku powstała też kopalnia barytu. W 1875 wprowadzono w mieście oświetlenie gazowe, na początku XX wieku elektryczność a w 1922 zakończono kanalizację. Po pierwszej wojnie światowej Boguszów stał się modnym kurortem i otworzono tu pierwsze na Dolnym Śląsku kasyno gry. II wojna światowa nie przyniosła miastu zbyt wielu zniszczeń.
W 1945 Boguszów został wcielony do państwa polskiego (początkowo pod nową nazwą Boża Góra, ostatecznie jednak jako Boguszów), zaś jego ludność wkrótce wysiedlono do Niemiec i zastąpiono polskimi osadnikami. Zmiany polityczne
i społeczne doprowadziły do zaniku znaczenia turystyki w gospodarce miasta, które znów stało się wyłącznie ośrodkiem górniczo - tekstylnym. W 1973 roku Boguszów połączono w jedno miasto z sąsiednimi miejscowościami: Gorce, Kuźnice Świdnickie i Stary Lesieniec a nowe miasto uzyskało nazwę

Boguszów-Gorce

.

Gottesberg:  budowa ratusza, kopalnie węgla kamiennego


W 1731 roku zakończono

budowę ratusza

miejskiego. Usytuowano go w miejscu gdzie stała gorzelnia, która dała początek owego wcześniejszego wielkiego pożaru...Kolejne nieszczęście spłynęło na mieszkańców Boguszowa w 1757 roku, kiedy to w skutek szalejącej epidemii zmarło wtedy 400 osób. Od XVII wieku oprócz kopalń rozwijały się tu także intensywnie zakłady włókiennicze i tekstylne, a w 1701 powstał w mieście duży browar, który dał zatrudnienie wielu mieszkańcom. W 1865 w związku z wyczerpaniem się złóż zamknięto ostatnie kopalnie rud srebra i ołowiu, jednoczenie zaczęły powstawać pierwsze

kopalnie węgla kamiennego

a w 1863 roku uruchomiono pierwszą koksownię.

Galeria zdjęć: Gottesberg (dawniejszy Boguszów)
Galeria zdjęć:
obecny Boguszów-Gorce
Obecny herb miasta