Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach

dzisiejsza ulica Nowotki

obecnie  ulice: Racławicka
i Świerczewskiego

dzisiejsza ulica Szkolna

Projekt strony: romero67
Na zlecenie Bram-Ex Boguszów-Gorce
© wszelkie prawa zastrzeżone 2014
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
                                   

Najważniejsze daty z historii  miasta

Gottesberg - Boguszów-Gorce


1392 - najstarsza udokumentowana wzmianka o Boguszowie (Gottesberg) - w testamencie księżnej  
             Agnieszki - wdowy po Bolku II księciu świdnicko-jaworskim
1499 - otrzymanie praw miejskich i praw górniczych przez miasto od króla czeskiego Władysława
             Jagiellończyka
1509 - podział miasta na części: „dolną” i „górną” mające innych właścicieli
1525 - zbudowano drewniany kościół katolicki, ufundowany przez boguszowskich górników
             (w miejscu obecnego kościoła Św.Trójcy)
1532 - właściciel „górnej” części Boguszowa Christoph von Hoberg nadaje miastu ordunek górniczy
             wzorowany na prawie górniczym z Jachymowa (Czechy)
1533 - taki sam ordynek wydaje dla „dolnej” części Boguszowa Urlich von Czettritz
1539 - powstaje pierwsza szkoła elementarna
1626 - założenie pierwszego cechu w Boguszowie (cech szewców)
1683 - jako drugi, powstaje cech piekarzy
1710 - Conrad Ernest Maximilian von Hochberg wykupuje „dolną” część miasta i odtąd Boguszów
             ma już jednego właściciela
1721 - wykonano w Boguszowie wyrok śmierci przez ścięcie mieczem na….kacie miejskim za wytrucie
             bydła arszenikiem
1723 - założenie cechu tkaczy
1789 - wybudowano w Boguszowie pierwsze na Śląsku piece koksownicze (wzorowane na angielskich)
1809 - pierwsze wybory samorządowe w Boguszowie
1810 - otwarto w mieście pierwszą aptekę
1810 - 1827 - w Boguszowie znajdował się Królewski Sąd Miejski
1807 - powstaje szkoła przemysłowa dla dziewcząt.
1818 - powstaje poczta
1823 - doprowadzona zostaje woda -

drewnianymi rurami

(z ujęcia pod Chełmcem)
1859 - powstaje szkoła górnicza
1867 - rozpoczęto w Boguszowie wybieranie barytu
1867 - oddana zostaje do użytku linia kolejowa Wałbrzych - Jelenia Góra
1875 - uruchomiona zostaje miejscowa gazownia
1882 - zastosowanie (pierwszego w świecie) pieca koksowniczego z komorami regeneracyjnymi
            - wg. konstrukcji inż. Gustawa Hoffmanna
1914 - (1 stycznia) oddano do użytku pierwszą na Śląsku zelektryfikowaną linię kolejową
             Szczawienko - Kuźnice Świdnickie - Mieroszów - Mezimesti
1945 - (maj) po wkroczeniu wojsk radzieckich pierwszym burmistrzem zostaje niemiecki komunista
              Juliusz Müller (vel Młynarczyk - nazwisko ze strony matki)
1945 - (18 czerwca) pierwszy polski burmistrz - Pan Mielczanek obejmuje zarząd miasta
1945 - (25 sierpnia) powstaje pierwszy polski Zarząd Miejski
1945 - (3 października) otwarto pierwszą szkołę polską przy ul. M.Fornalskiej. Jej kierownikiem został
             Leopold Gołogórski.
1945 - (25 października) przybycie pierwszego polskiego aptekarza mgr Edwarda Waśkiela, który
             uruchomił aptekę przy pl. Odrodzenia, -  pierwszy polski lekarz - lek.med. Henryk Woldański
1946 - przybywają reemigranci z Francji - jako pierwszy z tej grupy przybył Pan Mieczysław Czekaj
             (późniejszy burmistrz Boguszowa).
1946 - (8 maja) ostatni zapis w niemieckiej księdze chrztów
1950 - (5 grudzień) powstaje pierwsze na Dolnym Śląsku Koło Przyjaciół Biblioteki
1966 - powstała pierwsza na Dolnym Śląsku „Izba pamiątek regionalnych”
          - w Starym Lesieńcu powstał pierwszy na Dolnym Śląsku wiejski „Dom Książki” oraz Klub „Ruch”
1973 - połączenie Boguszowa, Starego Lesieńca i Kuźnic Świdnickich w jedno miasto - Boguszów-Gorce
1997 - zamknięcie kopalni barytu - najdłużej działającej w mieście kopalni
1999 - (wrzesień) uroczyste obchody 500-lecia nadania praw miejskich

źródło: www.boguszow-gorce.pl/strony/