Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach

dzisiejsza ulica Nowotki

obecnie  ulice: Racławicka
i Świerczewskiego

dzisiejsza ulica Szkolna

Projekt strony: romero67
Na zlecenie Bram-Ex Boguszów-Gorce
© wszelkie prawa zastrzeżone 2014
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
                

Najważniejsze zabytki miasta Boguszów-Gorce

Gottesberg, Boguszów, kościoły w Boguszowie


- kościół paraf. pw. św. Trójcy, gotycko-barokowy, wzniesiony w 1535 r. i przebudowany w 1723 r. jednonawowy, na planie krzyża, ze sklepieniem kolebkowym
- kościół ewangelicki, barokowy, z poł. XVIII w., z późniejszą klasycystyczną wieżą (pocz. XIX w.); jednonawowy, z mansardowym dachem i bogatym wystrojem barokowym,  jeden z najcenniejszych zabytków miasta, wzniesiony w stylu protestanckiego baroku pruskiego; nieużytkowany i niezabezpieczony, popada w ruinę (ul. Kasprzaka 13)
- ratusz, barokowy, z 1731 r., przebudowany w II poł. XIX w. (Pl. Odrodzenia 1)
- Parafia Kościoła Polskokatolickiego w Boguszowie-Gorcach kościół Polskokatolicki pw. św. Piotra Apostoła, neogotycki, wzniesiony w l. 1900-1904 (ul. Mickiewicza 2)
- dom kantora, kościół ewangelicki (ul. K. Marksa 2)
- dom Diakonistek, (ul. Kasprzaka 7)
- dom cechu gwarków, (ul. Fornalskiej 31)
- dom mieszkalny, (ul. Fornalskiej 9)
- dom mieszkalny, (ul. Fornalskiej 37)
- zabudowa powierzchni szybu Witold, 3 obiekty: nadszybie, maszynownia, hala
   kompresorów (Gorce)
- wieża nadszybowa szybu Józef, Kuźnice.

                                                      

Pozostałe zabytki miasta- były klasztor Sióstr Elżbietanek, ul. Wł. Jagiełły 4
- stajnie z częścią mieszkalną, ul. Kolejowa 33
- była Siedziba Bractwa Strzeleckiego, ul. 1 Maja 55
- były hotel z salą koncertową, ul. Kolejowa 13
- dworzec PKP, ul. Dworcowa 6
- kościół ewangelicki ob. polskokatolicki, ul. Kościuszki (Gorce)
- dworzec PKP, (Gorce)
- budynek łaźni szybu Witold (Gorce)
- hala kompresorów szybu Witold (Gorce)
- hala maszyny wyciągowej szybu Witold (Gorce)
- kościół paraf. pw. Niepokalanego Pocz. NMP (Kuźnice)
- plebania, ul. Żeromskiego 23 (Kuźnice)
- kaplica mszalna pw. NSPJ i dom mieszkalny, ul. Pstrowskiego 31 (Kuźnice)
- willa Treutla, ob. Nadleśnictwo Wałbrzych, ul. Miła 2 (Kuźnice)
- kościół pomocniczy pw. Św. Barbary (Stary Lesieniec)


źródło: www.boguszow-gorce.pl/strony/