Projekt strony: romero67
Na zlecenie Bram-Ex Boguszów-Gorce
© wszelkie prawa zastrzeżone 2014
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach

Metaloplastyka


opis, historia,


Metaloplastyka to umiejętność, której tradycje sięgają kilku tysiący lat, powstała bowiem jeszcze w epoce brązu, czyli w roku 1700-650 przed naszą erą. Na naszych ziemiach przetrwała ponad 1000 lat. Ideą metaloplastyki jest pla­styczne kształtowanie metalu przy pomocy specjalistycznych, ręcznych narzędzi. W szerszym znaczeniu ta metoda kształtowania stali  odzwierciedla różne techniki obróbki metalu, jak np.  tło­czenie, kucie, grawerowanie, ślusarstwo, ko­walstwo artystyczne czy odlewnictwo. Właściwości takich metali jak miedź czy brąz znane były w kulturach ludów wschodnich już dużo wcześniej. Ich wiek określa się na około 4000 lat p.n.e. Kształto­wanie blachy cienkiej daje w efe­kcie złudzenie trójwymiarowości, bardzo czesto  spotykane w płaskorzeźbie. Złudzenie to osiąga się przez wy­tłaczanie blachy, wyginanie jej, wyklepywanie, modelowanie oraz pre­cyzyjne wykuwanie z obu stron, w wyniku czego osiąga się wyuzdaną grę świateł i cieni wła­ściwych dla danego rodzaju metalu.

Forma, techniki kształtowaniaZnaczny wpływ na budowaną formę metaloplastyczną wywiera zastosowany materiał oraz jego właściwości jak również właściwo­ści i rodzaj narzędzi, przy pomo­cy których dany materiał zo­stał uformowany. Okazuje sie jednak, iż podstawową formę kształtuje we­wnętrzna impresja twórcy, oraz  jego wrażliwość artystyczna połączona z nieograniczoną wyobraźnią. Technika metaloplastyczna wymaga ponadto pewnego namysłu, rozwagi oraz dokładności i staranności zarówno w komponowaniu jak i w wykonywaniu zamierzonego zadania. Podstawowym materiałem do rę­cznego wytłaczania jest blacha mie­dziana, miękka, ciągliwa,           o pię­knym naturalnym czerwonym od­cieniu. Kolor miedzi można zmie­niać dowolnie, bądź w ogniu, bądź za pomocą odpowiednich kwasów, na czarny, zielony, brązowy, nie­bieski, itp. Do ręcznego wytłaczania nadaje się również blacha mosiężna o podobnych do miedzianej własno­ściach, ale o żółtym kolorze. Można także tłoczyć blachę cynkowo-ołowianą, aluminiową i żelazną głęboko-tłoczną - odpowiednio zmięk­czoną. Wytłaczanie i wyklepywanie bla­chy powoduje zmianę jej grubości oraz naprę­żeń. Odbywa się to na zimno i za pomocą różnego rodzaju narzędzi, które są wykonywane ze stali węglistej, odpowiednio utwardzone i szczególnie starannie (w części roboczej) wypolerowane. Do tłoczenia w cienkiej blasze uży­wa się rylców (prostych lub zagię­tych) oprawionych w trzonek lub grabowych patyków za­ ostrzonych stożkowo, za pomocą których wygniata się zewnętrzne kontury.

Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex w Boguszowie-Gorcach
Ozdobna linia - Kowalstwo Artystyczne Bram-Ex Boguszów-Gorce
Sztukateria - wyroby kowalstwa artystycznego
Rzemiosło kowalskie, fantazyjne formy i twory sztuki kowalskiej
Sztukateria - wyroby kowalstwa artystycznego